Al. Józefa Piłsudskiego 20A/1, 15-446 Białystok
kom.: 506 816 861, 660 669 598
 

Zakres usług


Oferta dla przedsiębiorców
Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie wynikającym z profilu działalności klienta. W ramach stałej obsługi prawnej świadczymy pomoc na wszystkich polach działania przedsiębiorstwa, wymagających wsparcia prawnego.

W ramach stałej obsługi jak i na zasadzie zleceń, oferujemy:

 • analizę zgłaszanych problemów pod kątem prawnym,
 • monitoring zmian prawa dotyczącego dziedzin dotyczących działalności klienta,
 • opiniowanie treści umów oraz projektowanie umów na podstawie założeń biznesowych klienta,
 • sporządzanie projektów aktów wewnętrznych, min. regulaminów, statutów,
 • obsługę prawną organów spółek, w tym udział w posiedzeniach organów,
 • występowanie jako pełnomocnik przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie negocjacji w imieniu klienta.

Oferta dla klientów indywidualnych
Każdą sprawę analizujemy z uwagą i przy uwzględnieniu jej indywidualnego charakteru. Rozumiemy, iż sprawy klientów indywidualnych dotyczą ich istotnych interesów i wywierają wpływ na ich codzienne życie.

Stąd też klientom indywidualnym proponujemy obsługę w zakresie:

 • projektowania, opiniowania oraz negocjowania umów,
 • doradztwa,
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • reprezentacji przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.