Al. Józefa Piłsudskiego 20A/1, 15-446 Białystok
kom.: 506 816 861, 660 669 598
 

Radca Prawny


Powiększenie

Ewa Łuczaj-Danis jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W roku 2007 ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku i uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe uzyskała współpracując z kancelariami radcowskimi mającymi siedzibę na terenie Białegostoku, jak również obsługując spółki z sektora prywatnego.

Mecenas Ewa Łuczaj-Danis specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego i spółdzielni, wspierając organy statutowe w realizacji ich ustawowych obowiązków, jak również występując w imieniu reprezentowanych podmiotów przed sądami oraz organami administracji. W praktyce zawodowej istotne miejsce zajmuje działanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w celu rejestracji nowo powstałych podmiotów, zgłaszaniu przez podmioty zarejestrowane bieżących zmian danych podlegających ujawnieniu w rejestrze, jak również takich czynności prawnych  m.in. jak przekształcenie, podział, połączenie i likwidacja spółek. Mecenas Ewa Łuczaj-Danis zastępuje klientów indywidualnych przed Sądami w sprawach cywilnych, spadowych i rodzinno-opiekuńczych. Szczególnie bliskie są jej sprawy o zapłatę odszkodowań, zasiedzenie nieruchomości, rozwiązanie umów, zniesienie współwłasności, unieważnienie testamentu, zapłatę zachowku, dział spadku, jak również w przedmiocie alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów. Posiada również znaczącą praktykę w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Radca prawny Ewa Łuczaj-Danis w 2018r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych, aby móc wspierać klientów również na polu wdrażania i monitorowania rozwiązań RODO.